Sentraal Penkop en Drawwertjie Waterwerkkamp
    16 - 21 Maart 2019
 
Kontak Ons
Kampleier
Gawie Naudé
083 479 5582
 
kampleier@spdw.co.za
 
Adjunk Kampleier
Chris Smith
 
 
 
 
 
 
Administrasie
Marietjie Bodenstein
083 721 0093
086 658 4751 (Faks)
011 973 3108  (Tel Huis na 19:00)
 
admin@spdw.co.za