Sentraal Penkop en Drawwertjie Waterwerkkamp
    16 - 21 Maart 2019
 
   
  Erfgrond  
  Graad 7  
Divisieleier
Sumari Steenekamp
 
 
 
DOEL
Om by die Penkop en Drawwertjie:
1. 'n Liefde en respek vir ons land te kweek.

VEREISTES
Elke Penkop en Drawwertjie moet:
1. 'n Studie maak van die omgewing onder die volgende opskrifte:
 Grondsoorte.
 Plantegroei.
 Klimaat.
 Boerdery.
 Menslike bedrywighede. Mynbou, boerdery, nywerhede.

2. 'n Studie maak van 'n deel van ons land wat totaal van sy eie omgewing verskil, ook onder die opskrifte soos by vereiste 1.
3. Deelneem aan 'n bewaringsprojek.
4. Kennis maak met 'n organisasie wat optree in belang van ons land se grond en plantegroei byvoorbeeld landskapsontwikkeling of natuurbewaringsaksies.
5. Inligting bekom oor en besoek bring aan 'n instansie waar grondstowwe verwerk word, byvoorbeeld sementfabriek, myn, gruisgroef of steenmakery en ook op die bewaringsaspek van die omgewing let.
6. ʼn kaart van die land teken en die volgende daarop invul:
 drie bekende bergreekse.
 drie groot riviere.
 drie nasionale parke.
 drie botaniese tuine en/of drie erfenisterreine.

7. Foto’s of prente van die nasionale dier, blom, voël, boom en vis bestudeer en ʼn kort beskrywing van elkeen gee.