Sentraal Penkop en Drawwertjie Waterwerkkamp
    16 - 21 Maart 2019
 
   
  Groot Trek  
  Graad 4  
Divisieleier
Dora-Ann Smit
 
 
 
Die inhoud handel oor die tydperk toe die Boere uit die Oosgrens begin trek het (1835 tot 1838).

DOEL
 Om die Penkop en Drawwertjie:
1. Die verhaal van die Groot Trek op ‘n interessante wyse oor te dra.
2. Te laat besef hoe sy volk se verhaal ontvou het.
3. Bewus te maak van sy volk se verlede en sy herkoms.
4. Te laat besef dat hy baie het om op trots te wees.

VEREISTES
Die Penkop en Drawwertjie moet:
1. Weet wat die redes was waarom die Groot Trek plaasgevind het en wie almal getrek het.
2. Deeglik kennis maak met die kleredrag van die tydperk.
3. Minstens 10 onderdele van die kakebeenwa ken.
4. Weet wat die gebruike ten opsigte van die gesinslewe, godsdiens, eetgewoontes, ontspanning, verdediging, kossoorte en kleredrag was.
5. Twee speletjies kan speel wat uit dié tydperk dateer.
6. Kennis maak met minstens vier gebruiksartikels uit die tydvak.
7. Weet wat die rol was wat hierdie gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gespeel het.
8. Kennis maak met die gelofte wat afgelê is tydens die Slag van Bloedrivier.
9. Kennis maak met minstens twee monumente/standbeelde wat die tydperk herdenk en waar moontlik besoek.
10. Een gereg eet wat tipies van die tydperk was.
11. ‘n Handwerk artikel, wat tipies van die tyd is, maak, byvoorbeeld ‘n waentjie, kerspitartikel, swepie vleg, kerse, kleiosse of lappop/strooipop.